Rijwielhandel De Polder

Bouwkundig adviesburo Esquisse

Mobile en Marine beglazing

Jambon IT bv IT support voor particulieren en bedrijven

De Laverije

 
  De Roltrappen van en naar het parkeerdek. De Achteringang van De Laverije Galerij met terras aan de zijde van de Hoofdstraat.

Rijen heeft haar centrum !!!

Vanaf nu siert het winkelcentrum De Laverije het Rijense Wilhelminaplein en creŽert
eindelijk een centrum waar je als Rijenaar met recht trots op kunt zijn

Kopje koffie tijdens het winkelen in een sfeervolle omgeving van
prettige winkels.

Meer weten? info@laverije.nl
Kijk ook eens naar 'De bouw van het winkelcentrum'

  Adverteren: mail!